Головна » 2010 » Грудень » 21 » 7,8,9 . Філософська думка у давній Греції творч. СОКРАТА.
21:02
7,8,9 . Філософська думка у давній Греції творч. СОКРАТА.

 

Філософська думка у давній Греції

Поряд з розвитком філософської думки в країнах Сходу виникла і розвивалась філософська думка в античній Греції. Античність представлена плеядою видатних мислителів. З-поміж них – Геракліт, Сократ, Платон, Демокріт, Епікур, Арістотель та ін. Філософська думка у давній Греції виникла наприкінці VII - VI ст. до н. е. Одна з перших філософських шкіл – мілетська. Центром її було місто Мілет. Представниками мілетської школи були Фалес, Анаксимен. Як і філософи країн давнього Сходу, мілетські мислителі ставили питання про те, як звести багатоманітність предметів і явищ світу до єдиного, тобто, що ж є основою, первосутністю світу. Філес вважав такою первосутністю воду, Анаксимен – повітря, а анаксимандр – апейрон, під яким розуміють щось безмежне. Таким чином, мілетські філософи прагнули знайти матеріальну первооснову світу. Для них зарактерним був реалістичний погляд на оточуючий світ. Разом з тим мілетські мислителі були видатними природодослідниками. Так, Фалес був відомим  в античні часи математиком, астрономом, міг передбачити сонячні затемнення. Уже це показує, що філософська думка в епоху античності зароджувалася одночасно з наукою, формуванням наукової картини світу. Розвиток філософської думки давньої Греції ознаменувався розробкою понятійного апарату, постановкою задач, розвязання яких стало можливим лише в наступні епохи.

У центрі уваги філософських шкіл давньої Греції аж до Сократа були питання, пов’язані з аналізом сутностібуття, первооснови світу, питання улаштування всесвіту. Сократ (у ст. до н. е.) здійснює крутий поворот у давньогрецькій філософії. Він вперше головною філософською проблемою вважає проблему людини. Звернення до людини, її внутрішнього світу, заклали до самопізнання людини стали рсновою сократовського вчення. « Пізнай самого себе » - це висловення дельфійських оракулів стало визначальним при підході Сократа до аналізу природи людини. Питання моральності, морального вдосконалення особи визначали зміст вчення Сократа, яке він викладав у ході бесід з своїми учнями, а також у дискусіях з опонентами. Не збереглося жодної книги, написаної Сократом, адже Сократ їх ні коли не писав. Він закликав не тільки до самопізнання, а й до пізнання оточуючого людинусвіту. Його закликали до пізнання, засудженням ним неуцтва звучать актуально і тепер. Про себе Сократ говорив: « Я знаю, що я нічого не знаю, але інші навіть цього не знають ». Сократ вплинув на формування поглядів одного з видатних  давньогрецьких мислителів – Платона, учитилем якого він був.

Серед філософів V ст. до н. е., які відчутно вплинули на розвиток філософської думки, а також науки, був Демокріт – основоположник атомістичного матеріалізму. На думку Демокріта, існують атоми і поржнеча. Порожнеча простору є ніби вмістилищем, у якому рухається у різних напрямках величезна кількість атомів, які Демокріт вважав неподільними. Значним внеском у розвиток наукових знань були погляди Демокріта про походження світів, Всесвіту. На його думку, слід розрізняти вічність у часі і безкінечність у просторі Всесвіту і обмеженість у часі і просторі багаттьох світів, що знаходяться у Всесвіті. При цьому Демокріт і його послідовник Епікур висловлють гіпотезу про те, що у Всесвіті знаходять світи, які неоднакові за віком. Одні світи зароджуються, інші перебувають у стані розквіту, а ще інші – занепаду. Демокрітом і Епікуром фактично була висловлена думка про те, що у Всесвіті відбувається безперервнийпроцес зародження, розвитку і розпаду зоряних накопичень, що було підтверджено відкриттями в науці ХХ ст.. Гіпотеза Депокріта про атомістичну будову речовини, яка справила величезний вплив на подальший розвиток природознавства в ХІХ ст.

           

 

Переглядів: 2472 | Додав: RepGYRY | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0
avatar