Головна » 2016 » Січень » 26 » Ц5Д Дипломна робота, деревообробка, економіка, економічна частина,собівартість, модернізація.
01:59
Ц5Д Дипломна робота, деревообробка, економіка, економічна частина,собівартість, модернізація.

5.Економічна частина

 

У економічному розділі дипломного проекту розраховуються та аналізуються техніко-економічні показники проекту, визначається його економічна ефективність.

Вихідними даними для розробки економічного розділу дипломного проекту є матеріали підприємства, зібрані під час проходження переддипломної практики, а також показники та нормативи, встановленні у результаті розробки інших частин проекту.

Техніко економічні показники багатопилкового верстата Ц5Д-8 приймаються за останній звітний 2014 рік.

Показники та норми, встановлені в результаті розробки попередніх частин проекту, оформляються у вихідну таблицю. Подальші розрахунки для зручності представляються у табличній формі.

Основні техніко-економічні показники проекту формуються на основі результатів, виконаних у таблицях економічного розділу дипломного проекту. Оформлені у підсумкову таблицю, виносяться у якості ділової графіки на захист дипломного проекту та служать ілюстрацією економічної доцільності його впровадження у виробництво.

Основні показники та норми модернізації багатопилкового верстата Ц5Д-8 наведені в табл. 5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 5.1 - Основні показники та норми, встановлені в попередніх розділах дипломного проекту та за даними підприємства.

 

з/п

Назва показників

Один.

вим.

Базовий

варіант

Проектний варіант

 

Мета модернізації (автоматизації):

 1.  збільшення продуктивності верстата
 2. підвищення рівня механізації та відповідне зниження трудомісткості певної опеації

 

 

 

1

Продуктивність багатопилкового верстату (змінна)

шт.зм

3265

3615

2

Число днів роботи цеху на рік

днів

240

240

3

Змінність роботи

змін

1

1

4

Матеріальні витрати на модернізацію

 

 

 

4.1 Сталь

грн

 

900

4.2 Сталь кругла

грн

 

120

4.3 Абразивний інструмент

шт

 

150

4.4 Сверла

шт

 

140

5

Чисельність виробничих робітників, що обслуговують верстат

осіб

2

2

6

Рівень кваліфікації робітників, що обслуговують верстат (тарифний розряд)

III розряд

 

IV розряд

1

 

1

1

 

1

7

Річне споживання електроенергії

кВт-год

21504

21504

8

Відходи

%

3.7

3.2

 

 

 

Таблиця 5.2 - Розрахунок витрат на модернізацію багатопилкового верстата  Ц5Д-8.

з/п

Назва матеріалів, запчастин,приладів, пристроїв

Один.

Вим.

Кіль-кість

Ціна за одиницю

Грн.

Сума

тис. грн.

Транспортно монтажні витрати

Всього тис.

грн.

%

тис.

грн.

1

Стаь

кг

20

45

0.9

15

0.135

1035

2

Сталь кругоа

кг

5

24

0.120

15

0.018

0.138

3

Абразивний

інструмент

шт

3

50

0.150

15

0.022

0.172

4

Сверла

шт

2

70

0.140

15

0.021

0.161

 

Разом

 

 

 

 

 

 

1.506

 

Обчисленні витрати на модернізацію збільшать на відповідну величину балансову (залишкову) вартість модернізованого верстату, що зумовлює приріст суми амортизаційних відрахувань за проектом табл. 5.3.

Залишкова вартість:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Де ЗВ1, ЗВ2,...ЗВ5 - залишкова вартість відповідно на 1,2,...5-й проектні роки;

А1,А2,...А5 - амортизаційні відрахування на 1, 2,...5-й роки.

 

Норматив відрахувань на ремонти визначаємо за формулою:

 

 

 

 

Таблиця 5.3. Амортизаційні відрахування за проектом модернізації багатопилкового верстата Ц5Д-8.

 

 

1-й проектний рік

2-й проектний рік

3-й проектий рік

4-й проектний рік

5-й проектний рік

Приріст залишкової вартості верстату, тис.грн

1.5

1.5

1.18

0.9

0.7

0.55

Середньорічна норма амортизаційних відрахувань ,%

21.93

0.32

0.25

0.19

0.15

0.12

Норматив відрахувань на ремонт, %

4.9

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07

 

        

Загальні інвестиційні витрати складаються із суми, інвестованої в основні засоби (власне модернізації), та суми, необхідної для поповнення обігових коштів підприємства.

 

5.2. Сума економії від зниження собівартості продукції

 

Для даного проекту, що передбачає модернізацію багатопилкового верстата Ц5Д-8 основними економічними результатами можна вважати:

 

 • збільшення продуктивності верстату;
 • підвищення рівня механізації та відповідне зниження трудомісткості певної операції.

 

До елементів собівартості оброблення заготовок на багатопилковому верстаті Ц5Д-8 відносяться:

 

 • матеріальні витрати за мінусом зворотних відходів;
 • заробітна плата основних виробничих робітників;
 • відрахування на соціальні заходи;
 • енергетичні витрати (електроенергія)
 • амортизаційні відрахування.

 

Доцільність збільшення продуктивності багатопилкового верстату Ц5Д-8 внаслідок модернізації була обґрунтована в попередніх розділах дипломного проекту.

Збільшення продуктивності верстату внаслідок реалізації  проектних рішень, зумовило економію, яка обчислюється за змінами окремих елементів витрат приведених до проектної продукції табл. 5.4

Матеріальні витрати на одиницю продукції у проектному варіанті змінюються за рахунок зменшення відсотка відходів з 3.7% до 3.2%, тобто на 0.5%.

 

 

 

 

 

 

Таблиця 5.4 - Сума економії від зниження собівартості обробки на багатопилковому верстаті Ц5Д-8

з/п

Елементи витрат

На одиницю продукції, грн

На проектну програму, тис. грн

Різниця (+,-), тис. грн

Фактично

(базовий)

За проектом

За

фактичною

собівартістю

За проектом

1

Матеріальні витрати за мінусом зворотніх відходів та втрат від браку

97.95

108.45

108.45

108.45

 

2

Заробітна плата основна та додаткова основних робітників

(верстатників)

19.10

18.95

69.06

68.52

-0.54

3

Відрахування на соціальні заходи (34.7%)

6.62

6.57

23.96

23.77

-0.19

4

Енергетичні витрати

(електроенергія)

0.044

0.034

35.10

30.105

-4.99

5

Амортизація верстата

 

 

0.47

0.32

-0.15

6

Інші витрати

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

-5.87

 

 

Зміна витрат заробітної плати основних виробничих робітників, що обслуговують верстат зумовлюється проектним зниженням трудомісткості виконуваної операції і можливої зміни тарифно - кваліфікаційних розрядів.

 

(5.1)

 де,  - ефективний фонд часу одного робітника в рік, дні;

          - чисельність робітників, осіб;

          - тарифна ставка відповідного розряду, грн./день;

          - міжкваліфікаційне співвідношення для встановлення тарифних ставок

Заробітня плата основна та додаткова:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5.2)

 

 

Відрахування на соціальні заходи обчислюються залежно від характеру зміни попереднього елемента витрат.

 

Вартість витраченої на одиницю продукції електроенергії обчислюється за формулою:

 

(5.3)

 

де, В - встановлена потужність струмоприймачів, кВт,

 1. - річний обсяг продукції, куб.м

 

 

 

Зміна амортизаційних відрахувань встановлюється за даними розрахунків табл. 5.3.

Амортизація базового розраховується за наступною формулою:

 

(5.4)

 

де, К - залишкова вартість обладнання;

 1. - норма амортизації,%,

 

5.3. Показники ефективності проектних інвестицій

 

Розрахунок показників економічної ефективності базується на порівнянні

суми інвестиційних витрат, передбачених проектом, і річного приросту прибутку ( економії від зниження собівартості), з урахуванням фактору часу (тобто застосуванням операції дисконтування).

Термін окупності інвестиційних витрат визначається як кумулятивна величина (за накопиченим чистим грошовим потоком). Для унаочнення процесу обчислень доцільно представити його у формі табл. 5.5

 

 •  

 

1.  Додатковий прибуток, одержаний завдяки впровадженню проектних рішень (прибуток до оподаткування) у першому проектному році дорівнює загальній сумі економії на собівартості або прибуткові до оподаткування, у наступних роках - формується під впливом зміни суми амортизаційних відрахувань:

   сумі річної економії від зниження собівартості обробки, збільшеної в окремих випадках на величину економії на умовно сталих витратах і в нашому проекті становить 5.87 тис. грн.

 

 

2. Сума прибутку на прибуток:

 

(5.5)

 

 

3. Чистий (оподаткований) прибуток:

 

(5.6)

 

 

4. Приріст амортизаційних відрахувань при впровадженні проекту:

 

 

 

 

5. Щорічна величина грошового потоку від операційної діяльності (табл.7.5) формується як сума чистого (оподаткованого) прибутку та величини додаткових амортизаційних відрахувань, зумовлених реалізацією проектних рішень. При цьому величина прибутку до оподаткування щорічно зростає на величину різниці сум амортизаційних відрахувань даного та попереднього років.

6. Чиста теперішня вартість (ЧТВ) проекту по роках розрахункового періоду обчислюється шляхом дисконтування (множенням на відповідний коефіцієнт дисконтування) у відповідному році грошового потоку (сальдо) від операційної та інвестиційної діяльності.

7. ЧТВ наростаючим підсумком (накопичений дисконтований потік) формується за принципом кумулятивної величини ( сумуванням значення ЧТВ даного року та усіх попередніх).

8. Сумарна ЧТВ проекту (економічний ефект) дорівнює значенню рядка таблиці 5.5 "ЧТВ наростаючим підсумком" в основному розрахунковому році.

9. Рентабельність інвестицій:

 

(5.7)

 

 

10. Термін окупності проекту наступає у тому році розрахункового періоду, в якому значення ЧТВ наростаючим підсумком (рядок.6 таблиці 5.5) змінюється з від'ємного на додатне. За необхідності термін окупності може бути уточнений (у роках та місяцях) шляхом ділення останнього непокритого залишку інвестиційних витрат на середньо місячну величину ЧТВ наступного року.

Отже, грошовий потік від фінансової діяльності (ряд. 8 табл. 5.5) по роках розрахункового періоду формується таким чином.

У початковому році джерелом фінансування проектних рішень можуть бути:

 

 • лише власний капітал підприємства;
 • довгостроковий банківський кредит;
 • залучені кошти інвесторів на зворотній безвідсотковій основі (з можливою винагородою інвестора, наприклад, частиною продукції, виготовленої завдяки реалізації проекту, за її собівартістю тощо);
 • комбінація попередніх джерел у відповідних пропорціях.

 

У даному випадку для реалізації проектних рішень ми використовуємо власний капітал підприємства, оскільки на момент реалізації проекту на розрахунковому рахунку підприємства знаходилась необхідна сума.

 

 

п/п

Показники

Початковий

Стан

2015 рік

Значення показників по роках розрахункового періоду

2016

2017

2018

2019

1

Інвестиційна діяльність (1.1+1.2+1.3)

- 2.38

-

-

-

-

1.1

Надходження від продажу активів (основних засобів)

-

-

-

-

-

1.2

Затрати на придбання активів

- 1.50

-

-

-

-

1.3

Затрати на поповнення обігових коштів

- 0.88

-

-

-

-

2

Операційна дільність (2.2+2.5)

-

5.14

-

-

-

2.1

Сума економії від зниження собівартості

-

-

-

-

-

2.2

Додаткові амортизаційні відрахування

-

0.32

0.25

-

-

2.3

Прибуток до оподаткування

-

5.87

-

-

-

2.4

Податок на прибуток (18%)

-

1.05

-

-

-

2.5

Чистий прибуток

-

4.82

-

-

-

 

Ефективність проекту в цілому

 

 

 

 

 

3

Потік (сальдо) від операційної та інвестиційної діяльності(1+2)

- 2.38

5.14

-

-

-

4

Коефіціент дисконтування при відсотку дисконтування30%

1.00

0.7692

-

-

-

5

ЧТВ проекту по роках розрахункового періоду

- 2.38

3.95

-

-

-

6

ЧТВ наростаючим підсумком

- 2.38

+1.57

-

-

-

 

                Сумарна ЧТВ проекту (економічний ефект за розрахунковий період:    1.57

 

                                                   Рентабельність інвестицій  (Рі)                                      66.12%

 

                                                   Термін окупності проекту   (Ток)                                  1 рік 5 місяців

8

Фінансова діяльність (8.1+8.2+8.3+8.4+8.5)

2.38

-

-

-

-

8.1

Власний (акціонерний) капітал

2.38

-

-

-

-

8.2

Довгострокові кредити

-

-

-

-

-

8.3

Залучені кошти

-

-

-

-

-

8.4

Повернення кредиту

-

-

-

-

-

8.5

Виплата відсотків за кредит

-

-

-

-

-

9

Надлишкові кошти (3+8)

-

-

-

-

-

Таблиця 5.5 - Розрахунок показників ефективності інвестицій

 

5.4 Техніко - економічні показники проекту

Основні техніко - економічні показники проекту формуються на основі результатів розрахунків, виконаних у економічному розділі дипломного проекту таблиця 5.6

Таблиця 5.6 - Техніко - економічні показники проекту модернізації багатопилкового верстата Ц5Д-8

 •  
 •  

Назва показника

 1.  
 2.  
 •  
 •  

Проектний варіант

 •  
 •  
 1.  

Продуктивність верстату(річна)

 •  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

Річний обсяг матеріальних витрат за мінусом втрат від браку

 •  
 1.  
 1.  

 

 1.  

Чисельність основних робітників, що обслуговують верстат

 •  
 1.  
 1.  

 

 1.  

Сума інвестиційних витрат на проект в т.ч.:

- основні засоби

- обігові кошти

тис. грн.

 

 1.  
 2.  
 3.  

 

 1.  

Сума річної економії від зниження собівартості обробки

тис. грн.

 

 1.  

 

 1.  

ЧТВ за розрахунковий період

тис. грн.

 

 1.  

 

 1.  

Дисконтований термін окупності інвестиційних витрат

 •  
 •  

 

 1.  

5 місяців

 

 1.  

Рентабельність інвестиційних витрат

 •  

 

 1.  

 

 1.  

Джерела фінансування інвестицій

           - власні кошти

- банківські кредити

тис. грн.

 

 

 

 1.  

 

 •  

Результатом виконаних розрахунків засвідчують, що даний інвестиційний проект має додатне значення чистої теперішньої вартості за розрахунковий період (ЧТВ = 1.57 тис.грн.) та прийнятний термін окупності додаткових інвестиційних витрат - 1 рік 5 місяців. На цій підставі проект може бути рекомендовано до впровадження.

 

 

Переглядів: 433 | Додав: RepGYRY | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar