Головна » 2016 » Січень » 26 » ОФОРМЛЯННЯ ЗАЯВКИ НА ВИНАХІД,
03:26
ОФОРМЛЯННЯ ЗАЯВКИ НА ВИНАХІД,

ТЕМА 7 ОФОРМЛЯННЯ ЗАЯВКИ НА ВИНАХІД

 Теоретичні відомості.

 Правила та послідовність складання заявки на видачу патенту України.

 Оформляння міжнародної заявки на винахід.

1 Теоретичні відомості

Для того, щоб зафіксувати одержані ідеї вдосконалювання об’єктів техніки, вони повинні бути оформлені і зареєстровані державою відповідно до чинного в Україні закону “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”.

Перш ніж подавати матеріали для реєстрації винаходу потрібно чітко уявляти, що визнають винаходом, а що раціоналізаторською пропозицією. Винаходу надається правова охорона у вигляді патенту, якщо він відповідає трьом вимогам: має бути новіш, мати винахідницький рівень і бути промислово придатним.

Винахід вважають новим, якщо він не є частиною рівня техніки, який визначається за всіма джерелами інформації, загальнодоступними в Україні або в іноземних державах. Відомості є загально доступними, якщо вони містяться у відкритих джерелах інформації, таких як технічна літератури, наукові журнали, газети тощо.

Винахід має винахідницький рівень, якщо він для спеціаліст- та явно не випливає з рівня техніки і результат роботи не очікують, виходячи із звичайних інженерних міркувань. Наприклад, під час створювання нового фрезерного деревооброб- лювального верстата отримано не тільки підвищення продуктивності та якості фрезування, що є очікуваним, а поряд з цим під час обробляння не утворюється звичайна стружка-відхід і на обробленій поверхні немає кінематичних хвиль. Останнє не є очікуваним і знімає проблеми транспортування стружки і подальшого шліфування виробу.

Винахід вважають промислово придатним, якщо його можна бути використовувати в різних галузях господарства країни.

Об’єктами винаходу можуть бути:         пристрій,   спосіб,

речовина, а також застосування відомих раніше об’єктів за новим призначенням.

Але деякі речі не можуть бути визнані винаходами наукові теорії методи організації та керування господарством, умовні познаки, розклади, правила, алгоритми і програми для ЕОМ. проекти і плани споруд, підвищення коефіцієнта завантаження верстатів і звільнення допоміжних робітників.

Право на винахід засвідчується патентом.

Патент — це юридично-технічний документ, ІЦО його видає компетентний державний орган і яким держава засвідчує виняткове право власника на створений ним об’єкт промислової власності (винахід, корисну модель, промисловий зразок). Це юридичний документ, оскільки закріплює за власником патенту визначені законом права. Водночас це технічний документ, оскільки він дає технічний опис об’єкта.

Патент має територіальний характер, тобто видається і діє відповідно до вимог національного (регіонального) законо­давства.

Заявку на видачу патенту України на винахід подають до Держпатенту України.

Держпатент України здійснює експертизу заявки на винахід з участю автора, розглядаючи запитання, що виникають під час експертизи. Якщо ухвалено рішення про видачу патенту на винахід (за умови сплати заявником встановленого мита за видачу патенту), Держпатент України публікує у своєму офіційному бюлетені відомості про патент і видає автору офіційний документ - патент на винахід.

 

 

Переглядів: 169 | Додав: RepGYRY | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar