Головна » 2016 » Січень » 26 » СИСТЕМА ТА ЗАКОНИ її РОЗВИВАННЯ Суть системного підходу під час творчого розв'язування завдання
02:59
СИСТЕМА ТА ЗАКОНИ її РОЗВИВАННЯ Суть системного підходу під час творчого розв'язування завдання

Тема 4. СИСТЕМА ТА ЗАКОНИ її РОЗВИВАННЯ

1 Суть системного підходу під час творчого розв'язування завдання

Зростання складності інженерних завдань, що містять, окрім технічних проблем, екологічні, економічні, соціальні й політичні, потребує застосовувати методи, згрунтовані не на інтуїції та випадковості, а неухильно враховують закономірності розви­вання технічних об’єктів.

Досліджуючи, як розвивається техніка, й проектуючи технічні об’єкти, дедалі ширше використовують системний підхід.

Суть системного підходу полягає в тому, що будь-який технічний об’єкт розглядають як систему взаємопов’язаних складників, які створюють одне ціле, і враховують взаємні зв’язки між окремими складниками та між складниками й системою.

Поділ системи на складники дає підстави розглядати її якнайменше на трьох рівнях; підсистема, система, надсистема [6-8]

Наприклад, для верстата-автомата, як ТС (рис. 4.1) автоматична лінія є надсистема (НС) І порядку, автоматичний цех - надсистема ТТ порядку, а завод-автомат - надсистема Ш порядку. Підсистемами (ПС) І порядку для верстата-автомата є механізми головного руху, подавання, завтоматизованого змінювання розтаиюваності інструмента тощо. Підсистемами II порядку, наприлад, для механізму головного руху є шпиндельний вузол, коробка передавання, електродвигун. Підсистемами III порядку є деталі.

Складники, що утворюють ТС, тільки відносно неподільні частини цілого. Для будь-якої системи можна виділити підсисте­му та над систему. Для системи «механізм головного руху верстата» складники:            різальний інструмент, вал, пасовий

передавач, двигун будуть підсистемами, а верстат надсистемою.

 

Заьод-авгомат

Ті: порядку И порядку І порядку

1 порядку И порядку ПІ порядку

я

у.

Автоматичний цех

Автоматична віиія

ВЕРСТЛТ-АВ’ҐОМАТ

Система

Механізм

=г~:

Вузол

~~Т~

Деталь            І

Рисунок 4.1 - Ієрархія системи на прикладі всрстата-автомата

не

 

1

І

 

тс

і

 

(ТС

 

Минулий

етап

Теперішній

етап

Надеистема НС

Технічка система ТС

Підсистема 1ЇС

Рисунок 4.2 - Системний оператор дев яти- екранна схема талановитого мислення

Щоб повніше розглядати систему, треба завжди уявля­ти її в минулому, теперішньому та майбутньому часі. Пов’язавши струк­туру системи із ча­совою характерис­тикою, одержимо так званий систем­ний оператор - де- в ятиекрапну схему талановитого мис­лення (рис. 4.2). Вона дає змогу побачити взаємо­зв’язок змінюваних складників.

Наприклад, в одному із цехів під­приємства, що ви­робляло фурнітуру, потрібно було заби­рати з контейнера та орієнтувати в певний        спосіб

дрібні  деталі

складної форми. Було випробувано багато пристроїв, але вони виявилися неефективними. Коли завдання проаналізували в часі, виявилося, що ці деталі на попередньому етапі під час

Переглядів: 169 | Додав: RepGYRY | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar