Головна » 2016 » Січень » 26 » Суть спеціалізованих баз данних патентної інформації.
03:31
Суть спеціалізованих баз данних патентної інформації.
  1. Суть спеціалізованих баз данних патентної інформації.

Суть патентно-інформаційного забезпечення полягає у здійсненні сукупності заходів, кінцевим результатом яких є створення сприятливих умов надійного та швидкого отримання споживачами (фізичними та юридичними особами) інформації щодо об’єктів права інтелектуальної власності (далі – ОПІВ), зокрема відомостей стосовно набуття ними правової охорони, а також характеру та обсягу прав заявників і володільців охоронних документів. Упорядковані за певними ознаками (структуровані) відомості, що створюються в ході виконання функцій, покладених чинним законодавством на Державний департамент інтелектуальної власності (далі – Держдепартамент) та заклади, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, складають патентно-інформаційні ресурси України.

Міжнародна практика свідчить про те, що кожне патентне відомство, надаючи доступ до патентно-інформаційних ресурсів, дотримується політики її розповсюдження, яка може бути різною у кожній країні. У матеріалах 12-ої сесії Постійного Комітету Всесвітньої організації інтелектуальної власності з патентного права (Женева, 23-27 червня 2008 року) йдеться про те, що головна роль патентних відомств має полягати у забезпеченні достовірної інформації, яка доступна у придатному для використання форматі. Зазначено також, що широке розповсюдження патентної інформації на національному та міжнародному рівнях може призвести до втрати контролю за цими процесами компетентним органом, який її створив. Політика щодо розповсюдження патентної інформації повинна брати до уваги можливість патентних відомств залишати за собою право на використання та перерозподіл створеної ними патентної інформації, зокрема, право на отримання прибутку від її комерційного використання.

Враховуючи зазначене, склад та структура патентно-інформаційних ресурсів визначається їх призначенням та завданнями, що вирішуються на їх основі.

Вирішення Держдепартаментом низки питань, пов‘язаних із патентно-інформаційним забезпеченням, спрямоване на формування національних патентно-інформаційних ресурсів, успішне функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності, включає інформаційне забезпечення усіх суб‘єктів:

- експертів – для забезпечення проведення якісної експертизи заявок на об‘єкти права промислової власності;

- творців новітніх технологій – для виключення дублювання вже відомих рішень;

- патентоволодільців – для захисту своїх прав;

- підприємців – для прийняття рішень стосовно доцільності використання власних розробок або придбання ліцензій на необхідні їм розробки інших правовласників тощо.

До основних завдань необхідно, насамперед, віднести заходи, пов’язані із збиранням, аналітико-синтетичною обробкою, фіксацією, зберіганням, актуалізацією, пошуком, поширенням інформації стосовно правової охорони ОПІВ, зокрема, шляхом надання доступу до зазначеної інформації (в тому числі через мережу «Інтернет»).

В Україні створено та функціонують дванадцять баз даних (далі – БД), доступних через веб-портал Держдепартаменту (http://www.sdip.gov.ua) та веб-сайт Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (http://www.ukrpatent.org) на безоплатній основі, які забезпечують основні інформаційні потреби як вітчизняних, так і зарубіжних споживачів патентної інформації. Однак, відомості, що містяться в зазначених БД, не призначені для використання з комерційною метою. Коротко зупинимось на характеристиках цих БД.

Спеціалізована БД “Винаходи (корисні моделі) в Україні”

Враховуючи побажання користувачів, з 01.06.2007 було забезпечено безоплатний доступ до цієї бази. В БД міститься інформація про бібліографічні дані, реферати, формули та описи до патентів. При цьому бібліографічні дані та реферат можуть бути представлені трьома мовами: українською, англійською та російською.

 

Крім зазначених БД станом на квітень 2009 року безоплатний та вільний доступ забезпечено також і до 10 інформаційно-довідкових систем (далі - ІДС), що створені з метою розширення асортименту патентно-інформаційних послуг для задоволення потреб користувачів патентної інформації як в Україні, так і за кордоном, а саме:

- ІДС "Стан діловодства за заявками на винаходи і корисні моделі";

- ІДС "Відомості про стан діловодства за заявками на знаки для товарів і послуг";

- ІДС "Стан діловодства за заявками на промислові зразки в Україні".

Наступні ІДС:

- ІДС "Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація). Дев‘ята редакція. Друге, змінене, видання”;

- ІДС "Міжнародна класифікація зображувальних елементів знаків (Віденська класифікація). Шоста редакція”;

- ІДС "Міжнародна класифікація промислових зразків (Локарнська класифікація). Восьма редакція”;

- ІДС "Міжнародна класифікація промислових зразків" (Локарнська класифікація). Дев‘ята редакція”;

- ІДС "Міжнародна патентна класифікація. Базовий рівень(2009). Українська версія (2009.01)”.

Зазначені ІДС містять відомості, що відображені у відповідних міжнародних класифікаторах та являють собою електронні версії українського перекладу офіційного автентичного англомовного тексту, опублікованого Всесвітньою організацією інтелектуальної власності. ІДС мають високоефективні пошукові системи, за допомогою яких користувачі мають можливість здійснювати оперативний пошук певних даних у класифікаторах.

 

Переглядів: 329 | Додав: RepGYRY | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar